Veg og tunnel

Kort byggetid, stramme budsjetter og krav til nøyaktighet preger dagens veg- og tunnelprosjekter. Nøyaktig og sikker stikking er viktig for framdriften.
Like viktig er geometrisk kontroll og as built dokumentasjon av ferdig anlegg.

Typiske arbeidsområder

  • Anleggsstikking veg og tunnel
  • Geometrisk kontroll av veg og tunnel
  • Masseberegning veger og tunneler
  • as built dokumentasjon

Noen av våre oppdrag:

  • Kontroll Atlanterhavstunnelen
  • Renovering Tussentunnelen
  • Renovering Freifjordtunnelen
  • Kontrollmålinger E139 Romsdalen
Reklame