Sjø og vann

Hva skjuler seg under havoverflaten?
Med digitalt ekkolodd og nøyaktig posisjonering med GPS utfører vi kartlegging av havbunnen i havnebasseng,fjordkrysninger, vannmagasiner m.m.

Typiske arbeidsområder

  • Kartlegging av havnebasseng m.m.
  • Oppmåling for fjordkryssinger , bruer og ledninger
  • Terrengmodeller og masseberegning for utfylling og mudring

Noen av våre oppdrag:

  • Sjøbunnskartlegging Indre Harøy og Harøysund Hamn
  • Sjøbunnskartlegging for utvidelse Molde Lufthavn
  • Kontrollmåling fjordkryssing el-kabler til Nyhamna
  • Sjøbunnskartlegging for utfylling Rv 60 Lasen – Ugla
Reklame