Nivellering og setningskontroll

Montering av tekniske installasjoner krever ofte stor nøyaktighet.Med digitale nivellerkikkert og invarstang er det mulig å registrere høyder med nøyaktighet bedre enn 1 mm.
Planhetskontroll på gulv i bygg utføres raskt og sikkert med digitale nivellerkikkerter.

Typiske arbeidsområder

  • Setningskontroll på dammer, bruer, bygg m.m
  • Presisjonsnivellelering maskinfundament, fastmerker m.m.
  • Høydekontroll i eksisterende bygg i forbindelse med renovering
  • Høydekontroll ved tekniske installasjoner

Noen av våre oppdrag:

  • Setningsmåling Aursjødammen, Osbudammen, Reinsvassdammen
  • Planhetskontroll alle etasjer Roseby Vest
  • Setningsmåling Dam Silsetvatnet
  • Etablering og innmåling høydemerker ved damanlegg i Møre og Romsdal
Reklame