Masseberegning

Dokumentasjon av uttatte masser og oppfylte masser kreves i forbindelse med større byggeprosjekter. Vurdering av vannmagasiner, deponier m.m. i prosjekteringsfasen

Typiske arbeidsområder

 

  • Utarbeidelse av terrengmodeller fra digitale kartdata
  • Profilering og kartlegging av massetak og utfyllingsområder
  • Masseberegning
  • Utarbeidelse av planer og profiler

 

Noen av våre oppdrag:

  • Masseberegning deponiet på RIR Årødalen
  • Massekontroll forskjæringer Djupdalen – Haukebøen
  • Vurdering av massebehov for utfylling Undre Harøy Industriområde
Reklame