Grunnlagsmålinger

BUSET AS har lang erfaring med etablering av grunnlagsnett for ulike typer anlegg o.l. Vi har også utstrakt erfaring med signalering og passpunktmålinger i forbindelse med digital kartlegging.

Typiske arbeidsområder

  • Etablering av grunnlagsnett
  • Kontroll av grunnlagsnett
  • Signalering og passpunktmålinger

Noen av våre oppdrag:

  • Etablering grunnlagsnett – Atlanterhavstunnelen
  • Signalering og passpunktmåling for Statens Kartverk
  • Etablering grunnlagsnett – Aursjødammen
Reklame